informace COVID-19

informace COVID-19

Z důvodu častých dotazů, týkajících se omezení v areálu, ubezpečujeme návštěvníky, že v rámci opatření Covid-19 není v areálu aquaparku nutno používat roušky. Okamžitá maximální kapacita areálu je dostačující a vyhovující nastaveným limitům, proto v současné době není nutné zavádět další omezující opatření.