informace COVID-19

informace COVID-19

Na základě výjimky není v areálu aquaparku nutno používat od 10.9.2020 roušky!

Roušky je dle nařízení vlady nutnou používat pouze v jedné uzavřené části a to vstupním vestibulu. Okamžitá maximální kapacita areálu je dostačující a vyhovující nastaveným limitům, proto v současné době není nutné zavádět další omezující opatření. 

S platností od 18.9.2020 není možné krystalické ochlazení, nebude tedy v provozu ledopád.

Desatero