HYGIENICKÁ OPATŘENÍ COVID-19

Hygienické požadavky na chování návštěvníků přírodních a umělých koupališť (krytých  i nekrytých) v době koronavirové pandemie

 

 • Návštěvníci jsou povinni před vstupem do areálu provést dezinfekci rukou přípravkem s virucidními účinky, který bude na vstupu k dispozici pro všechny návštěvníky.
   
 • Návštěvníci musí zvážit zdravotní stav svůj a svých dětí. V případě, že se necítí dobře nebo trpí nějakým infekčním onemocněním, by neměli s ohledem na ostatní vstupovat do vody zejména v situacích, kdy nelze vyloučit kýchání, smrkání apod. V případech těchto zdravotních problémů  nejlépe  areály koupališť do uzdravení vůbec nenavštěvovat.
   
 • Návštěvníci jsou povinni dodržovat platná mimořádná opatření, především co se týká shlukování na veřejně dostupných místech a nošení roušek ev. jiných ochranných prostředků dýchacích cest. V areálu koupaliště se mají  pohybovat nejvýše v aktuálně předepsaném počtu osob a dodržovat mezi sebou patřičné odstupy.
   
 • Při odpočinku by jednotlivé skupiny návštěvníků/rodinných příslušníků měli dodržovat distanční vzdálenost cca 2 m.
   
 • Návštěvníci jsou povinni nosit roušku ev. jiný ochranný prostředek dýchacích cest při jakémkoliv pohybu v areálu koupaliště, s výjimkou pobytu na podložce nebo lehátku u přírodních a nekrytých (venkovních) umělých  koupališť, chůze k dosažení vstupu do vody za účelem koupání a vlastního koupání (rouška se odkládá na podložce nebo lehátku). V případě pouhého pobytu při břehu koupaliště či bazénu, např. z důvodu dohledu nad koupajícími se dětmi, je nutno roušku ev. jiný ochranný prostředek dýchacích cest, používat podle aktuálně stanovených opatření.
    
 • Při použití WC musí návštěvníci dodržovat zvýšenou  osobní hygienu – je nutné důkladné omytí rukou mýdlem s dezinfekčním účinkem, nebo jejich dezinfekce dezinfekčním prostředkem (např. gelem), který bude pro všechny návštěvníky na místě k dispozici.  K osoušení rukou  je nutno používat jednorázové ručníky nebo bezdotykové vzduchové osoušeče rukou.
   
 • Upřednostnit  v areálu koupališť možnost bezkontaktní platby. 

  

Podle  vývoje epidemiologické situace a z ní vyplývajících opatření nelze vyloučit změny. V takovém případě je nutné  provoz přizpůsobit aktuální situaci a v té době platným podmínkám. Doporučujeme zejména sledovat webovou stránku https://koronavirus.mzcr.cz/ .

 


 

 • Omezena návštěvní kapacita maximálně 1 osoba na 10mplochy ochozů a venkovní části 
 • Kapacita každého bazénu a sauny je uvedena před vstupem
 • Sprchy i WC v provozu
 • Po celém areálu je nutno dodržovat rozestupy 2m mezi lehátky a na venkovní ploše, 1,5m na tobogánu, ve vířivkách a saunách
 • Na dece, ve vodě i v sauně bez roušky

Mimo provoz z důvodu nařízení:

 • parní kabiny
 • divoká řeka
 • vodní houpačka
 • vodní chrlič
 • ledopád
 • bylinková lázeň

 

Desatero